Filters

Sashimi

View
SALMON KING / SashimiSALMON KING / Sashimi
SALMON KING / Sashimi
$22.71 Per unit
TUNA YELLOWFIN WILD / SashimiTUNA YELLOWFIN WILD / Sashimi
TUNA YELLOWFIN WILD / Sashimi
$10.16 Per unit
HAMACHI YELLOWTAIL / SashimiHAMACHI YELLOWTAIL / Sashimi
HAMACHI YELLOWTAIL / Sashimi
$9.42 Per unit
OCEAN TROUT / Sashimi
OCEAN TROUT / Sashimi
$9.07 Per unit
KANPACHI AMBERJACK WILD / SashimiKANPACHI AMBERJACK WILD / Sashimi
KANPACHI AMBERJACK WILD / Sashimi
$15.30 Per unit
HIRAMASA YELLOWTAIL / SashimiHIRAMASA YELLOWTAIL / Sashimi
HIRAMASA YELLOWTAIL / Sashimi
$10.26 Per unit
WAHOO WILD / SashimiWAHOO WILD / Sashimi
WAHOO WILD / Sashimi
$9.04 Per unit
SEABREAM MADAI WILD / Sashimi
SEABREAM MADAI WILD / Sashimi
$10.49 Per unit
SHIMA AJI WILD / Horse Mackerel / Sashimi
SHIMA AJI WILD / Horse Mackerel / Sashimi
$15.67 Per unit
COBIA / Sashimi / 4 oz / Open Blue
COBIA / Sashimi / 4 oz / Open Blue
$10.55 Per unit