RAINBOW TROUT / White Meat / Fillet

Peskados LLCSKU: TR-0120

Skin: ON
Size: 4 - 5 Oz


Price:
$2.71

Description

Raimbow Trout/ White Meat Fillet Skin On / Off 4-5Oz