YELLOW EYE SNAPPER WILD / Fillet / Skin On / Pbo

Peskados LLCSKU: SN-0361

Size: 4 - 6 Oz


Price:
$5.68

Description

Yellow Eye Snapper Fillet Skin On / Pbo 4 - 6 Oz
Yellow Eye Snapper Fillet Skin On / Pbo 6 - 8 Oz
Yellow Eye Snapper Fillet Skin On / Pbo 8 - 12 Oz
Yellow Eye Snapper Fillet Skin On / Pbo / 12 -16 Oz